Expertise door een erkend register expert

Verschillende oorzaken mogelijk voor een toegebrachte schade. Maar wat als u dan schade heeft? Kattenberg-expertise helpt u verder!

Expertise door een erkend register expert

Expertise wordt door mij uitgevoerd conform de eisen van het Nivre (NIVRE.nl).
Ik sta ingeschreven in het register van het NIVRE onder nummer 09-2372 als register expert.
De volgende expertise opdrachten worden uitgevoerd:
Voertuig schade expertise,
Technische schade expertise,
Waarborgfonds expertise,
Contra expertise,

Verschillende oorzaken mogelijk voor een toegebrachte schade.

 

Aanrijdingsschade
Is de schade veroorzaakt door een aanrijding? Het schadebeeld wordt beoordeeld en aan de
hand daarvan wordt de schade omschreven en gecalculeerd. Indien het voertuig aangeboden
wordt voor reparatie, wordt de schade in samenspraak met de schadereparateur afgewikkeld en
gerapporteerd. Als het voertuig niet wordt gerepareerd, wordt de schade gecalculeerd op basis
van de zichtbare schade, wat ook in het schaderapport wordt vastgelegd.

Diefstalschade
Is de schade veroorzaakt door braak of diefstal? Samen met de schadebehandeling, wordt er
een beperkt onderzoek uitgevoerd. Hoe is de schade toegebracht, wat is er beschadigd en wat
is de gevolg schade? Met een schadecalculatie worden de beschadigingen aan en in het
voertuig omschreven, gecalculeerd en gerapporteerd. Schade aan de in het voertuig aanwezige
en beschadigde en/of ontvreemde zaken worden in een aanvullend rapport aan de
schadecalculatie toegevoegd.

Molest/vandalismeschade
Is de schade veroorzaakt als gevolg van molest en vandalisme? Met een schadecalculatie
worden de beschadigingen omschreven, gecalculeerd en gerapporteerd. Aan de opdracht wordt
ook de omschrijving en de oorzaak van de schadetoedracht toegevoegd.

Brandschade
Is de schade veroorzaakt door brand, verbranding. Met een schadecalculatie worden de
beschadigingen omschreven, gecalculeerd en gerapporteerd. Aan de opdracht wordt ook de
omschrijving en de oorzaak van de schadetoedracht toegevoegd.
Het wel of niet reparabel zijn van de schade, is afhankelijk van de waarde, de schade en de
restwaarde.De schade is reparabel of de schade wordt een totaal verlies afwikkeling.
De totaal verlies schade afwikkeling aan een voertuig heeft extra aandacht nodig waar ik
uitgebreid op terug kom.

Totaal verliesschade:
Het voertuig is zo zwaar beschadigd dat de schade aan het voertuig een mogelijk een totaal
verlies wordt. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen economisch – en technisch totaal
verlies.

Kortweg:
Met een economisch totaal verlies is reparatie van de schade aan het voertuig niet uitgesloten;
met een technisch totaal verlies moeten de restanten van het beschadigde voertuig vernietigd
worden. (bedrijfsregeling 16, die van toepassing is bij een technisch totaal verlies, wordt
toegelicht)

Elke totaal verlies berekening is opgebouwd uit drie hoofdzaken:
1) er wordt een waarde van het voertuig vastgesteld direct voor het schade-evenement,
2) de schade aan het voertuig wordt vastgesteld.
3) er worden biedingen uitgevoerd op de restanten in samenwerking met een totaal verlies
bureau,

Deze drie zaken zijn weer afhankelijk van:
1) het merk en het type van het voertuig,
2) hoe oud het voertuig is,
3) de kilometerstand en de staat van het voertuig
Met deze drie waarden kan worden vastgesteld of het een totaal verlies afwikkeling wordt.
Een economisch totaal verlies of een technisch totaal verlies.

Bekijk de bedrijfspresentatie van Kattenberg Expertise door hier te klikken.

Of neem contact op via onderstaande contactformulier.