Is de waarde van uw voertuig niet bepaald, dan wordt de juiste vergoeding niet uitbetaald.

Als waarde-taxateur taxeer ik voertuigen gegarandeerd op de juiste waarde.

Kattenberg Expertise

Hallo ik ben Ralph Kattenberg, Kattenberg Expertise
Werkzaam als een zelfstandig en ONAFHANKELIJK, een ONAFHANKELIJK automotive schade-expert en waardetaxateur voertuigen.

Als schade-expert behandel ik alle soorten schade aan voertuigen.
Als waarde-taxateur taxeer ik voertuigen gegarandeerd op de juiste waarde. Als expert en taxateur samen behandel ik Bpm-TEGENBEWIJS berekeningen.

Samenvattend:
  • Uitgangspunt bij expertise is het vaststellen van de schade met als doel een schadeloos stelling.
  • Uitgangspunt bij taxatie is het op de juiste en gegarandeerde wijze beoordelen van waarde van een voertuig.
  • Expertise en taxatie samen voor een tegenbewijsberekening om de belasting Bpm-heffing te beperken.

 

De alles licht ik u graag toe in een kennismakingsgesprek. Klik hier voor meer informatie of om direct contact op te nemen met Kattenberg Expertise.