Kattenberg Expertise voor Schade expertise!

Schade als gevolg van een: aanrijdingsschade evenement, braak/diefstalschade evenement,
brandschade evenement, molestschade evenement, waterschade evenement…. lees meer…

Schade expertise

Schade als gevolg van een: aanrijdingsschade evenement, braak/diefstalschade evenement,
brandschade evenement, molestschade evenement, waterschade evenement, technische schade. kort om: schade toegebracht aan uw automotive bezit.

1) Aanrijdingsschade-evenement met een ander gemotoriseerd voertuig,
waaronder: een auto, een camper, een vrachtwagen, een personenbus, een motor,
een bromfiets, een tractor, een kraanwagen, eigenlijk elk motorisch aangedreven voertuig,
2) aanrijdingsschade-evenement met een fietser en/of voetganger,
3) braak/diefstalschade-evenement als gevolg van een onrechtmatig toetreden van/in het
voertuig en het ontvreemden van zaken,
4) brandschade-evenement als gevolg van het ontbranden van zaken aan/van het voertuig,
5) molestschade toegebracht door opzettelijk, onrechtmatig handelen met/aan een
voertuig met schade als gevolg,
6) waterschade als gevolg van het te water raken van het voertuig en/of een
waterlekkage aan voertuig,
7) technische schade: schade toebracht aan de motor, aandrijflijn of elektrisch
Boven genoemde zaken worden in opdracht van, door Kattenberg-Expertise, in behandeling genomen om bijbehorende schade vast te stellen.

Kijk voor meer informatie op: www.kattenberg-expertise.nl